Innovation Christmas

Ligger akademia bakpå?

Created by
Pia Solheim, Moquan Chen and Jens Andreas Huseby
23.12.2020

Previous postNext post

Smidige virksomheter har for lengst tatt til seg hyppige læringssykluser og hypotesetesting som metode. Det prøves og feiles og læres raskt om alt fra kundebehov, organisering, teamdynamikk og løsninger til strategi og eierstrukturer.

Men hvor blir det av akademia i alt mylderet?

Pia Solheim, Moquan Chen og Jens Andreas Huseby tok en prat.

Photo by Fabian Mardi on Unsplash

Read the next post

Read more outside the calendar

Bekk