Innovation Christmas

20 år uten å endre forretningsmodellen - hvordan har Bekk overlevd?

Created by
Pia Solheim, Moquan Chen, Jens Andreas Huseby, Olav Folkestad, Harald Krogh and Anders Christensen
24.12.2020

Previous postNext post

Gjennom 20 år med store endringer har Bekk tilsynelatende forandret seg ganske lite. Hvordan har vi klart å fornye Bekk gjennom alle endringene?

Vi tok en prat med Olav Folkestad, Harald Krogh og Anders Christensen.

God jul!

Read the next post

Read more outside the calendar

Bekk