Innovation Christmas

Skal konsulenter drive med innovasjon?

Created by
Valentina Sørlie, Vinh Nguyen, Kristoffer Solberg and Jens Andreas Huseby
05.12.2020

Previous postNext post

Hvilken rolle skal konsulenter ta i innovasjonsarbeidet hos en oppdragsgiver?

Vinh Nguyen, Valentina Sørlie, Kristoffer Solberg og Jens Andreas Huseby diskuterer produktutvikling, innovasjon og konsulentenes roller.

Read the next post

Read more outside the calendar

Bekk