Innovation Christmas

Trenger vi rammer for innovasjonsarbeidet?

Created by
Pia Solheim, Hilde Marie Flesland Torall and Jens Andreas Huseby
08.12.2020

Previous postNext post

Innovasjon er en kreativ prosess som ikke må begrenses av strenge føringer. Eller? Kan man formulere rammer som bidrar og ikke er til hinder for til nyskaping?

Pia Solheim, Hilde Marie Flesland Torall og Jens Andreas Huseby diskuterer.

Read the next post

Read more outside the calendar

Bekk